Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB025
Nazwa formyRozwijanie kompetencji kluczowych – szkoła podstawowa (wychowanie fizyczne i doradztwo zawodowe)
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele szkół podstawowych.
Cel/cele formyWzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w nowe narzędzie pracy z uczniem.
Realizowane treści– Rodzaje kompetencji kluczowych i ich charakterystyka.
– Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej.
– Metody twórcze w rozwijaniu kompetencji kluczowych na lekcjach wychowania fizycznego i doradztwa zawodowego
– Dyskusja, wymiana doświadczeń.
Sposób realizacjiWebinarium prowadzone w formie zdalnej w listopadzie 2020 r. na platformie TEAMS. Informacja dotycząca logowania zostanie przesłana przed szkoleniem.
Warunki ukończenia formyAktywny udział.
UwagiWebinarium prowadzone we współpracy z panią Agnieszką Wawrzkiewicz, doradcą metodycznym.
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikAneta Drypa
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaaneta.drypa@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli