Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 34


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKS008-1
Nazwa formyKonferencja AGORA Dyrektora "Jesienne spotkania z prawem oświatowym" Edycja 1. – Kielce
Rodzaj formyKonferencja
Obszar tematycznyKadra kierownicza: Zarządzanie oświatą
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatKadra kierownicza oświaty, zainteresowani nauczyciele.
Cel/cele formyPodniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów. Dostarczenie wiedzy na temat obowiązujących regulacji prawnych.
Realizowane treści1. Kalendarium prawa oświatowego.
2. Panel dyskusyjny.
3. Komunikacja z rodzicami jako fundament współpracy.
4. Kierunki polityki oświatowej państwa w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora.
Sposób realizacjiKonferencja w formie wystąpień ilustrowanych prezentacjami, panel dyskusyjny poświęcony wymianie doświadczeń dyrektorów w zakresie omawianych treści.
Warunki ukończenia formyNadesłanie elektronicznego zgłoszenia. Udział w konferencji.
UwagiKonferencja zostanie zorganizowana w pierwszej połowie września 2020 r. (datę dzienną spotkania ogłosimy w sierpniu), we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach. O miejscu konferencji, spełniającym wymogi bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi we wrześniu zaleceniami sanitarnymi, powiadomimy na dwa tygodnie przed jej terminem.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikKatarzyna Malicka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikakatarzyna.malicka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli