Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB027
Nazwa formyDoradztwo zawodowe w szkole podstawowej – korelacja międzyprzedmiotowa
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele szkół podstawowych
Cel/cele formyWzbogacenie warsztatu pracy w nowe narzędzia pracy z uczniem.
Realizowane treści– informacje dotyczące przepisów realizacji doradztwa zawodowego na różnych poziomach kształcenia,
– przykładowa tematyka zajęć, metody pracy, programy,
– przykładowa korelacja międzyprzedmiotowa – wychowanie fizyczne,
– wymiana doświadczeń, dyskusja.
Sposób realizacjiWebinarium – forma zdalna będzie przeprowadzona 30 września 2020 r. na platformie TEAMS. Informacja dotycząca logowania zostanie przesłana przed szkoleniem.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w webinarium.
UwagiSpotkanie przygotowane we współpracy z panią Agnieszką Wawrzkiewicz, doradcą metodycznym.
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikAneta Drypa
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaaneta.drypa@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli