Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 18


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKS008-3
Nazwa formyKonferencje AGORA Dyrektora "Jesienne spotkania z prawem oświatowym" Edycja 3.
Rodzaj formyKonferencja
Obszar tematycznyKadra kierownicza: Zarządzanie oświatą
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatKadra kierownicza oświaty, zainteresowani nauczyciele.
Cel/cele formyPodniesienie kompetencji zawodowych dyrektorów. Dostarczenie wiedzy na temat obowiązujących regulacji prawnych.
Realizowane treści1. Kalendarium prawa oświatowego.
2. Panel dyskusyjny.
3. Komunikacja z rodzicami jako fundament współpracy.
4. Kierunki polityki oświatowej państwa w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora.
Sposób realizacjiKonferencja w formie wystąpień ilustrowanych prezentacjami, panel dyskusyjny poświęcony wymianie doświadczeń dyrektorów w zakresie omawianych treści.
Warunki ukończenia formyNadesłanie elektronicznego zgłoszenia. Udział w konferencji.
UwagiKonferencje z cyklu AGORA DYREKTORA "Jesienne spotkania z prawem oświatowym" zostaną zorganizowane we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach (i filiami PBW) w kilku rejonach województwa świętokrzyskiego. Informacja o dokładnych terminach i miejscach spotkań będzie ogłoszone w sierpniu 2020 r. na stronie internetowej ŚCDN oraz przesłana na adresy mailowe uczestników podane w zgłoszeniach elektronicznych.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikKatarzyna Malicka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikakatarzyna.malicka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli