Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB022
Nazwa formyAktywność fizyczna jedną z dróg do wyboru przyszłego zawodu
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNuczyciele szkoły podstawowej.
Cel/cele formyWzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela z ukierunkowaniem na wykorzystanie predyspozycji ucznia pod kątem wyboru dalszej ścieżki kształcenia.
Realizowane treści1. Wyznaczanie ścieżki kształcenia ucznia.
2. Właściwe rozpoznawanie i kształtowanie uzdolnień ucznia od I etapu kształcenia.
3. Narzędzia doradcze.
4. Praca z mapą karier.
5. Aktywność fizyczna jedną z dróg do wyboru przyszłego zawodu.

Sposób realizacjiWebinarium prowadzone w formie zdalnej w październiku 2020 r.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w formie doskonalenia.
UwagiWebinarium przygotowane we współpracy z doradcą metodycznym panią Anetą Drypą.
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikAgnieszka Wawrzkiewicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaagnieszka.wawrzkiewicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli