Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKE010
Nazwa formySAD – Start Aktywnego Dyrektora
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyKadra kierownicza: Zarządzanie oświatą
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNowo powołani dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek oświatowych, zainteresowani tematyką przedstawiciele kadry kierowniczej oświaty.
Cel/cele formyDoskonalenie kompetencji w zakresie zarządzania przedszkolem/szkołą/placówką oświatową. Aktualizacja wiedzy w zakresie prawa oświatowego. Doskonalenie umiejętności zarządzania zmianą.
Realizowane treści1. Dokumentacja przedszkola/szkoły/placówki.
2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej.
3. Zarządzanie zmianą w organizacji – etapy i pułapki.
4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacja włączająca w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej/placówce oświatowej.
5. Przygotowanie arkusza organizacji przedszkola/szkoły/placówki.
6. Zarządzanie procesami edukacyjnymi w odpowiedzi na wymagania państwa, czyli o badaniu przez działanie i ewaluację.
7. Nadzór dyrektora i jego podstawowe narzędzia jako sposób na budowanie relacji w środowisku pracy.
8. Kryzysy w organizacji – procedury bezpieczeństwa i ich wdrażanie.
Sposób realizacjiKurs na platformie Moodle. Realizowany od października 2020 r. do lutego 2021 r. Na każdy moduł przewidziano 2 tygodnie. W ramach kursu realizowane będą webinaria, samodzielna praca uczestników oraz zadania do wykonania na platformie.
Warunki ukończenia formyWykonanie wszystkich zadań przewidzianych w kursie.
UwagiSAD – Start Aktywnego Dyrektora – nowa formuła kursu online dla nowo powołanych dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
Liczba godzin e-learningowych40
KierownikKatarzyna Malicka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikakatarzyna.malicka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli