Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 7


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS034
Nazwa formy Efektywna współpraca z rodzicami
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyKadra kierownicza: Zarządzanie oświatą
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa
AdresatKadra kierownicza.
Cel/cele formyWypracowanie modelu komunikacji z rodzicami jako podstawy budowania relacji i partnerstwa w przedszkolu/szkole/placówce oświatowej.
Realizowane treści1. Podstawy prawne współpracy przedszkola/szkoły/placówki oświatowej z rodzicami.
2. Modele komunikacji z rodzicami.
2. Przyczyny zakłóceń w komunikacji.
3. Partycypacja społeczna rodziców w przedszkolu/szkole/placówce oświatowej.
4. Rola i odpowiedzialność kadry kierowniczej w tworzeniu przestrzeni sprzyjającej parcytypacji rodziców w funkcjonowaniu przedszkola/szkoły/placówki oświatowej.
Sposób realizacjiZajęcia warsztatowe poświęcone komunikacji z rodzicami, budowaniu relacji i partnerstwa dla edukacji, prowadzone metodami aktywizującymi, z wykorzystaniem dyskusji, symulacji, studium przypadku itp.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w warsztatach.
UwagiPo utworzeniu grupy zapisani uczestnicy otrzymają informację o terminie warsztatu.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikKatarzyna Malicka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikakatarzyna.malicka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli