Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 16


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS035
Nazwa formy Badania w placówce oświatowej
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyKadra kierownicza: Zarządzanie oświatą
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatKadra kierownicza, nauczyciele z zespołów zadaniowych do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, innych zespołów zadaniowych prowadzącyh badania/analizy wyników badań.
Cel/cele formyDoskonalenie umiejętności uczestników w zakresie planowania, prowadzenia oraz wnioskowania na podstawie badań oświatowych w szkole/placówce.
Realizowane treści1. Planowanie badań oświatowych na przykładzie ewaluacji wewnętrznej.
2. Dobór metod i narzędzi badawczych.
3. Prowadzenie badań w formie tradycyjnej i elektronicznej.
4. Wnioskowanie w oparciu o uzyskane wyniki.
5. Rekomendacje i wdrażanie ich do praktyki szkoły/placówki.
Sposób realizacjiZajęcia warsztatowe prowadzone w oparciu o konceptualizacje wymagań, projekty badań edukacyjnych, materiały filmowe.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w warsztatach.
UwagiPo utworzeniu grupy uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową (na adres podany w zgłoszeniu) o terminie realizacji warsztatu.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikKatarzyna Malicka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikakatarzyna.malicka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli