Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS005
Nazwa formyTechnika i metodyka nauczania rzutów lekkoatletycznych (pchnięcie kulą i rzut oszczepem)
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele wychowania fizycznego.
Cel/cele formyRozwijanie umiejętności metodycznych w zakresie rzutów lekkoatletycznych.
Realizowane treściCzęść teoretyczna:
1. Nabór i selekcja do konkurencji rzutowych.
2. Technika rzutów lekkoatletycznych.
3. Ćwiczenia specjalistyczne niezbędne w opanowaniu techniki rzutów.
4. Metodyka nauczania rzutów.
5. Przepisy sędziowskie stosowane w konkurencjach rzutowych.

Część praktyczna:
1. Zastosowanie omówionych technik, metod i ćwiczeń specjalistycznych w praktyce.


Sposób realizacjiWarsztat prowadzony w formie stacjonarnej z podziałem na część teoretyczną i praktyczną. Termin realizacji formy doskonalenia czerwiec 2021 r.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach warsztatowych.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAgnieszka Wawrzkiewicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaagnieszka.wawrzkiewicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli