Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyKDP016
Nazwa formyKształcenie specjalne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna w aspekcie formalnym i praktycznym
Rodzaj formyKurs doskonalący
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Uczeń ze SPE
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatDyrektorzy, nauczyciele, kadra psychologiczno-pedagogiczna przedszkoli, szkół i placówek ogólnodostępnych.
Cel/cele formyPrzybliżenie uczestnikom aspektów prawnych w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej.
Realizowane treści1. Wczesne wspomaganie – wymagania formalne i organizacja zajęć.
2. Kształcenie specjalne – podstawy prawne i organizacja krok po kroku.
3. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
4. Dokumentacja pracy z dziećmi/uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – charakterystyka, formy zajęć i dokumentowanie.
Sposób realizacjiKurs doskonalący w formie zajęć warsztatowych oraz wykładów ilustrowanych prezentacjami.
Warunki ukończenia formyUdział w zajęciach oraz terminowe dokonanie wpłaty za kurs.
UwagiKurs odbędzie się w sobotę lub niedzielę w godzinach 8.30–15.00 w siedzibie ŚCDN – ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42. Po utworzeniu grupy uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową (na adres podany w zgłoszeniu) o terminie zajęć.

Cena45 zł
Liczba godzin stacjonarnych8
KierownikKatarzyna Malicka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikakatarzyna.malicka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli