Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS006
Nazwa formyĆwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem płotków lekkoatletycznych
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele wychowania fizycznego.
Cel/cele formyPoznanie i stosowanie w pracy z uczniami wybranych ćwiczeń ogólnorozwojowych z wykorzystaniem płotków lekkoatletycznych.
Realizowane treściRealizowane treści to:
1. Technika płotkarska.
2. Ćwiczenia ogólnorozwojowe na płotkach.
3. Uniwersalne wykorzystanie płotków do rozwijania skoczności, szybkości, wytrzymałości, koordynacji ruchowej, gibkości.
Sposób realizacjiWarsztat realizowany w formie stacjonarnej wymagający aktywnego uczestnictwa (konieczny strój sportowy). Termin realizacji koniec kwietnia 2021 r.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w warsztacie.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAgnieszka Wawrzkiewicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaagnieszka.wawrzkiewicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli