Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 13


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS036
Nazwa formyNadzór nad procedurą awansu zawodowego nauczycieli. Awans dyrektora szkoły
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyKadra kierownicza: Zarządzanie oświatą
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatKadra kierownicza oświaty
Cel/cele formyUporządkowanie wiedzy w zakresie nadzorowania procedury awansu zawodowego nauczycieli oraz rozwoju zawodowego dyrektora.
Realizowane treści1. Procedury awansu zawodowego.
2. Przepisy prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego nauczycieli oraz awansu dyrektora.
3. Planowanie i dokumentowanie zadań realizowanych przez nauczycieli w okresie stażu.
4. Obowiązki dyrektora w zakresie nadzoru nad procedurą awansu zawodowego nauczycieli.
5. Dokumentacja awansu składana przez dyrektora i procedura uzyskiwania awansu zawodowego.
Sposób realizacjiWarsztaty poświęcone procedurom awansu zawodowego, omówieniu przepisów prawa w tym zakresie, planowaniu i dokumentowaniu zadań w okresie stażu.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w warsztatach.
UwagiZajęcia odbędą się w siedzibie ŚCDN, ul. Marszałka Piłsudskiego 42. Po utworzeniu grupy uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową (na adres podany w zgłoszeniu) o terminie realizacji warsztatu.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikKatarzyna Malicka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikakatarzyna.malicka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli