Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 1


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyLO002
Nazwa formyLekcje otwarte metodyczne – doradztwo zawodowe, korelacja międzyprzedmiotowa
Rodzaj formyLekcje otwarte
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa i doradztwo edukacyjno-zawodowe
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele doradcy zawodowi szkoła podstawowa
Cel/cele formywzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli doradców zawodowych w aktywizujące metody pracy z uczniem.
Realizowane treściDzielenie się wiedzą i doświadczeniem z zakresu umiejętności metodycznych prowadzenia zajęć związanych z tematyką doradztwa zawodowego.
Rozwijanie kompetencji kluczowych w ramach lekcji z doradztwa zawodowego.
Zaprezentowanie metod aktywizujących w pracy z uczniem na lekcji doradztwa zawodowego.
Wymiana doświadczeń i omówienie zaprezentowanych metod.
Sposób realizacjiLekcja otwarta.
Warunki ukończenia formyObecność i udział w omówieniu jednostki lekcyjnej.
UwagiLekcje otwarte przygotowywane w ramach korelacji przedmiotowej we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego i języka polskiego.
W razie potrzeby możliwość powtórki edycji.
Liczba godzin stacjonarnych2
KierownikAneta Drypa
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaaneta.drypa@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli