Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKBS011
Nazwa formyUczeń z zespołem Aspergera – wspieranie i metody pracy. Akademia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Warsztat 2.
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Uczeń ze SPE
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele, specjaliści, psycholodzy i pedagody pracujący w szkołach i placówkach z uczniami z zespołem Aspergera.
Cel/cele formyWzmocnienie warsztatu pracy nauczycieli pracujący z uczniami z zespołem Aspergera.
Realizowane treści1. Charakterystyka ucznia z zespołem Aspergera.
2. Funkcjonowanie ucznia z zespołem Aspergera w sferze społeczno–emocjonalnej.
3. Komunikowanie się.
4. Analiza przypadku w odniesieniu do zdobytej wiedzy.
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone będą przy zastosowaniu następujących metod pracy: wykład konwersatoryjny, analiza przypadku.
Spotkanie 1:
Platforma Zoom, forma wykładu konwersatoryjnego, czas trwania 2x45 minut.
Spotkanie 2:
Platforma Moodle ŚCDN, forma e-learningu z użyciem czatu, czas trwania 45 minut, data zostanie podana na 1 spotkaniu.
Platforma Moodle ŚCDN, forma e-learningu, praca samodzielna uczestników, forum dyskusyjne, czas trwania 2x 45 minut (każdy uczestnik samodzielne decyduje o czasie logowania do tej aktywności – samodoskonalenie)
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w szkoleniu oraz wykonanie zadań na platformie e-learningowej.
UwagiE–learning – Na podstawie własnych doświadczeń opisz dobrą praktykę w zakresie stosowanych metod pracy z uczniem z zespołem Aspergera – zadanie na platformę w celu uzyskania zaświadczenia.
Forum dyskusyjne – dyskusja na temat: Co wpływa pozytywnie a co utrudnia nabywanie umiejętności przez uczniów z zespołem Aspergera (kontekst społeczny, kontekst edukacyjny, itp.) – refleksje własne.
Warsztaty będą prowadzone przez:
Spotkanie 1: specjaliści Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie: Edyta Witasik – psycholog i Magdalena Jerzak – pedagog.
Spotkanie 2 oraz e-learning:
Kinga Skoczyńska oraz Izabela Juszkiewicz ze ŚCDN w Kielcach oraz specjaliści Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekoszowie: Edyta Witasik – psycholog i Magdalena Jerzak – pedagog.
Liczba godzin e-learningowych5
KierownikIzabela Juszkiewicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 126
Email kierownikaizabela.juszkiewicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli