Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyRPP005
Nazwa formyInterpretacja orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, praca z uczniem oraz dokumentowanie
Rodzaj formyRada pedagogiczna
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Uczeń ze SPE
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.
Cel/cele formyWsparcie nauczycieli w realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach wydawanych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
Realizowane treści1. Podstawy prawne dotyczące organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wsparcie uczniów przybywających z zagranicy: cudzoziemców oraz obywateli polskich powracających z czasowej migracji.
2. Orzeczenia i opinie – analiza dokumentu.
3. WOPFU, IPET oraz realizacja zaleceń zawartych w dokumentach.
Sposób realizacjiWarsztat w szkole:
– szkolenie będzie prowadzone metodami aktywnymi w oparciu o studium przypadku.
– nauczyciele będą pracować w grupach dokonujących analizy orzeczeń.
lub
Webinarium:
– praca metodą wykładu konwersatoryjnego.
Warunki ukończenia formyUdział w szkoleniu.
UwagiWarsztat w szkole – czas trwania – 4 godziny dydaktyczne
lub
webinarium – czas trwania – 4 godziny dydaktyczne, realizowane w czasie dwóch spotkań on-line.

Webinarium możne być zorganizowane na platformie TEAMS lub na na platformie edukacyjnej, na której pracuje szkoła.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikIzabela Juszkiewicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 126
Email kierownikaizabela.juszkiewicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli