Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyKE015
Nazwa formyZintegrowane treści edukacyjne – metodyka zdalnego nauczania, wykorzystanie narzędzi TIK w pracy nauczyciela
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Proces nauczania – uczenia się
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Cel/cele formyZwiększenie umijętności w zakresie celowego wykorzystania narzędzi informatycznych.
Realizowane treściModuł 1
- Treści edukacyjne w kontekście prawa autorskiego.
- Zdalne nauczanie – kontekst psychologiczny i praktyczny.
Moduł 2
Przestrzenie służące integrowaniu treści edukacyjnych – Padlet, Genially, Thinglink – praktyczne wykorzystanie w planowaniu jednostek lekcyjnych.
Sposób realizacjiSzkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zasobami wykorzystywanymi w procesie edukacyjnym z poszanowaniem prawa autorskiego, integrowaniem treści edukacyjnych za pomocą proponowanych narzędzi oraz planowaniem procesu dydaktycznego.
Po każdym webinarium przewidziana jest aktywność na platformie e-learningowej.
Warunki ukończenia formyUdział w szkoleniu.
UwagiModuł 1:
Webinarium – 2 godziny dydaktyczne plus 1 godzina dydaktyczna na platformie Moodle
Termin: 07.10.2020 r.
Moduł 2
Webinarium – 2 godziny dydaktyczne plus 1 godzina dydaktyczna na platformie Moodle
Termin: 15.10.2020 r.
Liczba godzin e-learningowych6
KierownikIzabela Juszkiewicz
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 126
Email kierownikaizabela.juszkiewicz@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli