Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKBP006
Nazwa formyMetodyka pracy nauczyciela świetlicy szkolnej
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Świetlica szkolna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele realizujący zajęcia opieki świetlicowej w szkole podstawowej.
Cel/cele formyPoszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyczno-organizacyjnych aspektów pracy nauczyciela świetlicy.
Realizowane treściModuł I
Metodyczno-organizacyjne aspekty pracy nauczyciela świetlicy.
1. Podstawy prawne funkcjonowania świetlicy szkolnej.
2. Organizacja i planowanie pracy.
3. Dokumentacja pedagogiczna nauczyciela świetlicy.
4. Praca z różnymi grupami uczniów – uczestnikami zajęć świetlicowych (aspekt metodyczno-pedagogiczny) – przykłady dobrych praktyk.
Moduł II
Zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej.
1. Wykonywanie prac plastycznych w technice składania origami.
2.Wykonywanie kartki okolicznościowej z wykorzystaniem haftu matematycznego.
Sposób realizacjiDwudziestogodzinny godzinny kurs składa się ze szkoleń mieszanych tj. stacjonarnych oraz zajęć prowadzonych na platformie Teams. W ramach szkolenia odbędą się:
– 4 spotkania online po 2 godziny uwzględniające treści z modułu I;
– 2 spotkania stacjonarne po 6 godzin uwzględniające zajęci praktyczne z modułu II.
Warunki ukończenia formyUdział w forach dyskusyjnych oraz zajęciach stacjonarnych.
Cena95 zł
Liczba godzin stacjonarnych12
Liczba godzin e-learningowych8
KierownikBożena Majchrzyk
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 126
Email kierownikabozena.majchrzyk@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli