Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS037
Nazwa formyGry i zabawy na świeżym powietrzu
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy.
Cel/cele formyRozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
Realizowane treści1. Zabawy ruchowe w parach i w zespołach.
2. Wykorzystanie prostych przyrządów w wybranych grach i zabawach ruchowych.
3. Wybrane gry i zabawy integracyjne.
Sposób realizacjiWarsztaty przeprowadzone będą w formie aktywnych zajęć na powietrzu.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w szkoleniu.
UwagiPlanowany termin: 5 września 2020 r.
W sytuacji zaostrzenia reżimu sanitarnego dopuszcza się zmianę terminu szkolenia.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikBożena Majchrzyk
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 126
Email kierownikabozena.majchrzyk@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli