Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKDP001
Nazwa formy"Trudny" rodzic. Jak efektywnie współpracować z rodzicem i chronić siebie?
Rodzaj formyKurs doskonalący
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Rodzice w szkole
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatWszyscy zainteresowani.
Cel/cele formyPoszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczycieli, wychowawców w obszarze dobrej współpracy z tzw. trudnymi rodzicami.
Realizowane treści1. Charakterystyka sytuacji trudnych w szkole, specyfika relacji nauczyciel – rodzic.
2. Diagnoza własnej postawy wobec rodziców uczniów.
3. Typy trudnych rodziców i strategie radzenia sobie z ich agresywną postawą. Przykłady warsztatowego dialogu z rodzicami.
4. Metody skutecznej komunikacji, zasady mediacji w sytuacji konfliktu.
5. Jak poprowadzić spotkanie z rodzicami?
Sposób realizacjiSzkolenie prowadzone będzie metodami warsztatowymi i wymagać będzie aktywności uczestników.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
Dokonanie wpłaty za szkolenie.
UwagiOsoby prowadzące zajęcia: Agnieszka Salwa, Marzanna Kostecka-Biskupska.
Planowany termin szkolenia: grudzień 2020 r.
Cena41 zł
Liczba godzin stacjonarnych6
KierownikAgnieszka Salwa
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 123
Email kierownikaagnieszka.salwa@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli