Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKDP002
Nazwa formyPraca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo (ADHD)
Rodzaj formyKurs doskonalący
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa
AdresatWszyscy zainteresowani.
Cel/cele formyPoszerzenie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności efektywnej pracy z wychowankiem oraz rodziną dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi.
Realizowane treści1. Wiek a zachowanie dziecka – o czym trzeba pamiętać w związku z etapami rozwoju?
2. Czym jest ADHD – definicja oraz podtypy. Charakterystyczne cechy zachowania dziecka nadpobudliwego – po czym poznać, że dziecko jest nadpobudliwe, co widać w przedszkolu, co widać w domu?
3. Przyczyny oraz objawy nadpobudliwości w poszczególnych okresach rozwojowych.
4. Kryteria diagnostyczne oraz przebieg diagnozy.
5. Jak postępować z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo? Wskazania do pracy w szkole. Wskazania do pracy w domu.
6. Kary i nagrody – ich rola w pracy z dzieckiem nadpobudliwym.
7. Strategie stymulacji koncentracji uwagi i radzenia sobie z impulsywnością.
8. Współpraca z rodzicami dziecka nadpobudliwego.
Sposób realizacjiProgram kursu skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, wychowania przedszkolnego oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, czyli zarówno do osób zajmujących się diagnozą tego zaburzenia, jak również do osób pracujących bezpośrednio z dzieckiem. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, umożliwiając w sposób bezpośredni przeniesienie nabytych umiejętności do pracy z uczniem nadpobudliwym w klasie.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
Dokonanie wpłaty za szkolenie.
UwagiPlanowany termin szkolenia: styczeń 2021 r.

Cena zostanie ustalona po utworzeniu grupy.
Liczba godzin stacjonarnych16
KierownikAgnieszka Salwa
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 123
Email kierownikaagnieszka.salwa@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli