Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKDP003
Nazwa formyRola wychowawcy w rozwiązywaniu konfliktów klasowych
Rodzaj formyKurs doskonalący
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatWszyscy zainteresowani.
Cel/cele formyDoskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli w zakresie rozwiązywania konfliktów klasowych.
Realizowane treści1. Konflikty w szkole i w domu:
– konflikt jako zagrożenie lub szansa,
– dynamika konfliktu,
– źródła i rodzaje konfliktów,
– pozytywne oraz negatywne następstwa konfliktów,
– specyfika konfliktów szkolnych,
– nauczyciel wychowawca jako autorytet, przewodnik i rozjemca w sytuacjach konfliktowych,
– analiza osobistego stylu zachowania w sytuacjach konfliktowych.
2. Integracja, współpraca oraz budowanie zespołu:
– normy szkolne i kodeksy klasowe,
– tworzenie reguł zapewniających rozstrzyganie sytuacji konfliktowych.
3. Rozumienie i kontrolowanie emocji:
– panowanie nad negatywnymi emocjami,
– wyrażanie uczuć w sposób dający kontrolę nad przebiegiem sytuacji konfliktowej.
4. Strategie rozwiązywania konfliktów:
– neutralne sposoby reagowania na kąśliwą krytykę,
– procedura rozwiązywani konfliktów według Tomasa Gordona,
– doskonalenie umiejętności negocjacyjnych.
Sposób realizacjiZajęcia będą miały charakter warsztatowy, umożliwiając w sposób bezpośredni przeniesienie nabytych umiejętności do pracy z klasą szkolną jako grupą.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
Dokonanie wpłaty za szkolenie.
UwagiOsoby prowadzące zajęcia: Agnieszka Salwa, Marzanna Kostecka-Biskupska.
Planowany termin szkolenia: luty 2021 r.

Cena48 zł
Liczba godzin stacjonarnych8
KierownikAgnieszka Salwa
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 123
Email kierownikaagnieszka.salwa@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli