Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB029
Nazwa formyMentimeter – narzędzia cyfrowe do powtarzania, utrwalania i sprawdzania
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja informatyczna i multimedialna
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele zainteresowani tematyką warsztatów.
Cel/cele formyNabycie umiejętności wykorzystania narzędzi cyfrowych do powtarzania, utrwalania i sprawdzania wiedzy i umiejętności.
Realizowane treści1. Zasoby witryny "mentimeter.com".
2. Prezentacja prac wykonanych w oparciu o witrynę "mentimeter.com".
3. Analiza dostępnych poziomów kont, tworzenie konta.
4. Tworzenie własnego szablonu. Różne sposoby zapisywania i publikowania.
Sposób realizacjiSzkolenie przeprowadzone zostanie w 3 częściach:
1. Webinarium, w czasie którego omówiona zostanie aplikacja oraz proces tworzenia odpowiednich zasobów z jej wykorzystaniem – 2 godziny dydaktyczne.
2. Praca samodzielna uczestników szkolenia polegająca na wykonaniu odpowiednich zadań – 4 godziny dydaktyczne.
3. Spotkanie online w formie wideokonferencji, którego celem będzie dyskusja związana z wykonanymi przez uczestników zadaniami – 2 godziny dydaktyczne.
Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem następujących metod:
– wykład: przedstawienie i omówienie określonych zagadnień, pojęć, problemów itp.;
– prezentacja, pokaz: przedstawienie przykładowych rozwiązań, prac wykonanych przez słuchaczy w trakcie ćwiczeń itp.;
– dyskusja mająca na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego.
Warunki ukończenia formyObecność i aktywny udział w zajęciach.
UwagiTermin szkolenia zostanie ogłoszony po utworzeniu się grupy szkoleniowej.
Szkolenie odbędzie się na platformie Office 365 Education Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Informacja o sposobie dołączenia do szkolenia zostanie przekazana drogą mailową dzień przed szkoleniem do wszystkich osób zapisanych.
Liczba godzin e-learningowych8
KierownikTomasz Sokołowski
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 110
Email kierownikatomasz.sokolowski@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli