Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyRPP008
Nazwa formyRozwijanie kompetencji matematycznych uczniów na wszystkich przedmiotach szkolnych
Rodzaj formyRada pedagogiczna
Obszar tematycznyOferta dla rad pedagogicznych
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele wszystkich przedmiotów uczący w szkołach podstawowych.
Cel/cele formyDoskonalenie warsztatu metodycznego kadry pedagogicznej w zakresie kształtowania kompetencji matematycznych uczniów.
Realizowane treści1. Wizja nowoczesnej szkoły – kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych zdalnie i stacjonarnie.
2. Kompetencje matematyczne w zapisach podstawy programowej szkoły podstawowej.
3. Strategie i metody skuteczne w rozwijaniu kompetencji matematycznych uczniów.
4. Korelacja kompetencji matematycznych z różnymi przedmiotami szkolnymi – połączenie wiedzy, umiejętności i postaw sprzyjających rozumieniu i opisywaniu otaczającej nas rzeczywistości.
5. Przykłady dobrych praktyk.
Sposób realizacjiSzkolenie rady pedagogicznej odbędzie się w szkole, która prześle pisemne zgłoszenie.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo i aktywny udział w spotkaniu.
UwagiProwadzący szkolenie: Jolanta Korba, Wiesław Nawrocki.
Cena rady pedagogicznej zostanie skalkulowana dla każdej szkoły indywidualnie.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikJolanta Korba
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikajolanta.korba@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli