Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 6


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS042
Nazwa formyMyślę, więc gram. Gram, więc myślę
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele matematyki II i III etapu edukacyjnego.
Cel/cele formyRozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie stosowania gier i zabaw na zajęciach matematyki.
Realizowane treści1. Rola gier i zabaw matematycznych w procesie uczenia się matematyki.
2. Uczeń jako twórca gier i zabaw matematycznych.
3. Propozycje gier i zabaw na zajęcia z matematyki na II i III etapie edukacyjnym.
Sposób realizacjiAlbert Einstein uważał, że „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu gier i zabaw na zajęciach z matematyki. W działaniu zdobywamy wiedzę, która jest trwała i przeradza się w praktyczne umiejętności oraz pozytywne postawy.
Warsztaty będą prowadzone w formie aktywnej z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.
Warunki ukończenia formyObecność i aktywny udział w zajęciach.
UwagiData warsztatów zostanie ustalona po utworzeniu się grupy szkoleniowej.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikJolanta Korba
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikajolanta.korba@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli