Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyKE004
Nazwa formyMyślę, więc gram. Gram, więc myślę
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele matematyki II i III etapu edukacyjnego.
Cel/cele formyRozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie stosowania gier i zabaw na zajęciach matematyki.
Realizowane treści1. Rola gier i zabaw matematycznych w procesie uczenia się matematyki.
2. Uczeń jako twórca gier i zabaw matematycznych.
3. Propozycje gier i zabaw na zajęcia z matematyki na II i III etapie edukacyjnym.
Sposób realizacjiAlbert Einstein uważał, że „Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu gier i zabaw na zajęciach z matematyki. W działaniu zdobywamy wiedzę, która jest trwała i przeradza się w praktyczne umiejętności oraz pozytywne postawy.
Kurs e-learningowy składa się z dwóch części: webinarium oraz zajęć e-learningowych, podczas kursu nauczyciele poznają różnego rodzaju gry i zabawy matematyczne.
Warunki ukończenia formyObecność na webinarium oraz wykonanie zadania podczas zajęć e-learningowych.
UwagiTerminy realizacji zajęć w ramach kursu zostaną ustalone po utworzeniu się grupy szkoleniowej.

Liczba godzin e-learningowych5
KierownikJolanta Korba
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikajolanta.korba@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli