Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyKBP007
Nazwa formyMultimedia w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele przedmiotów przyrodniczych.
Cel/cele formyEfektywne wykorzystanie multimediów w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych.
Realizowane treści1. Wykorzystanie darmowych aplikacji, programów do projektowania zadania edukacyjnego:
– aplikacja QR kody,
– generator krzyżówek,
– platforma LearningApps do tworzenia interaktywnych ćwiczeń, quizów.
– aplikacja Canva do tworzenia plakatów,
– aplikacja Kahoot do sprawdzania wiedzy,
– aplikacja Lumen5 do tworzenia krótkich filmów.
2. Projektowanie zadania edukacyjnego z wykorzystaniem poznanych aplikacji z zakresu TIK.
3. Analiza zadania edukacyjnego i jego możliwości wykorzystania we wspieraniu uczenia się uczniów.
4. Dodatkowe pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów przyrodniczych z zakresu TIK.
Sposób realizacjiKurs doskonalący realizowany w wymiarze 12 godzin dydaktycznych (10 godzin dydakt. stacjonarnych i 2 godz. dydakt. e-learningu). Kurs odbędzie się w pracowni komputerowej ŚCDN w Kielcach w dniach:
– 23.04.2021 r. (piątek) w godz. 15.00–18.00 (zajęcia stacjonarne).
– 24.04.2021 r. (sobota) w godz. 9.00–14.00 (zajęcia stacjonarne).
– 6.05.2021 r. (środa) w godz. 13.30–15.00 (zajęcia e-learningowe).
Warunki ukończenia formyWpłata na konto.
Udział w zajęciach.
Wykonanie zadań na platformie e-learningowej.
UwagiCena zostanie ustalona po utworzeniu grupy.
Liczba godzin stacjonarnych10
Liczba godzin e-learningowych2
KierownikEwa Kwiecień
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 143
Email kierownikaewa.kwiecien@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli