Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKMS001-12
Nazwa formyKonferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języków obcych – powiat kazimierski
Rodzaj formyKonferencja przedmiotowo-metodyczna
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Języki obce
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele języków obcych z powiatu kazimierskiego.
Cel/cele formyZapoznanie nauczycieli z elementami metodyki nauczania języków obcych (metody i techniki), które umożliwiają wdrażanie nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
Realizowane treści1. Metodyka nauczania języków obcych – motywacja w nauczaniu zdalnym.
2. Metodyka nauczania języków obcych – nauczanie dwujęzyczne.
3. Metodyka nauczania języków obcych – egzamin maturalny z języków obcych – Matura 2023.
Sposób realizacjiKonferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli języków obcych z powiatu kazimierskiego odbędzie się 28 września 2020 r. o godz. 14.15 w formie webinarium według ustalonego harmonogramu konferencji przedmiotowo-metodycznych, który zostanie umieszczony na stronie ŚCDN na początku września 2020 r.
Konferencja będzie prowadzona przez nauczycieli konsultantów ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiIstnieje możliwość zorganizowania konferencji metodycznej w formie Webinarium (zdalne nauczanie), jeżeli osoby, które zalogują się, wyrażą chęć przeprowadzenia takich zajęć.
Ostatnia część konferencji będzie przeznaczona dla nauczycieli języków obcych ze szkół ponadpodstawowych oraz wszystkich zainteresowanych zmianami w egzaminie maturalnym, które będą obowiązywały od 2023 r.
Udział w konferencji może pomóc każdemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego/mianowanego/dyplomowanego w realizacji planu rozwoju zawodowego.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikSławomir Sobocki
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikaslawomir.sobocki@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli