Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKDP021
Nazwa formyPrzyjaciele Zippiego – szkolenie dla realizatorów programu promocji zdrowia psychicznego
Rodzaj formyKurs doskonalący
Obszar tematycznyOferta psychologiczno-pedagogiczna: Wychowanie. Opieka. Profilaktyka
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele pracujący z dziećmi w wieku 5–9 lat.
Cel/cele formyPrzygotowanie nauczycieli do prowadzenia programu „Przyjaciele Zippiego”.
Realizowane treści1. Ustalenia terminologiczne – promocja, zdrowie, holistyczna koncepcja zdrowia, zdrowie psychiczne.
2. Zdrowie psychiczne jako równowaga między emocjami, przekonaniami i umiejętnościami.
3. Filozofia i podstawy teoretyczne programu.
4. Dzieci między piątym a dziewiątym rokiem życia – właściwości rozwojowe.
5. Program i materiały do programu – treści, konstrukcja i skuteczne wykorzystywanie - symulacje zajęć z dziećmi.
7. Ewaluacja programu - sposoby pracy z dziećmi.
8. Prezentacja pomysłów na uatrakcyjnienie realizacji programu – przykłady dobrej praktyki.
Sposób realizacjiJest to międzynarodowy program Partnership for Children, który w Polsce upowszechnia i koordynuje Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie. Uczy dzieci, jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie z problemami. Program zachęca również dzieci do pomagania innym ludziom w ich problemach.
Realizację programu rozpoczyna 12-godzinny kurs doskonalący. Osoby przygotowane do realizacji programu zobowiązane są do przeprowadzenia zajęć z dziećmi oraz wzięcia udziału w spotkaniu superwizyjnym (2 godziny dydaktyczne) oraz podsumowującym realizację programu (2 godziny dydaktyczne).
Warunki ukończenia formyObecność na zajęciach warsztatowych, udział w spotkaniu podsumowującym, aktywny udział w zajęciach, przeprowadzenie zajęć z uczniami.
UwagiCena kursu nie uwzględnia kosztów materiałów dydaktycznych koniecznych do prowadzenia zajęć (300 zł).
Jeśli uczestnikiem kursu będzie osoba z placówki, w której program jest już realizowany, wówczas uczestnik nie ponosi kosztów materiałów stałych, a jedynie koszty materiałów tzw. zużywalnych.
Planowany termin kursu: 2-3.10.2020 r.
Cena165 zł
Liczba godzin stacjonarnych16
KierownikMarzanna Kostecka-Biskupska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikamarzanna.kostecka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli