Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyKDP019
Nazwa formyRozwój i awans zawodowy nauczycieli mianowanych
Rodzaj formyKurs doskonalący
Obszar tematycznyRozwój zawodowy i osobisty nauczyciela: Awans zawodowy nauczycieli
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele mianowani wszystkich etapów edukacyjnych ubiegający się o awans na nauczyciela dyplomowanego.
Cel/cele formyPrzygotowanie nauczycieli mianowanych do podejmowania działań związanych z planowaniem rozwoju zawodowego, dokumentowaniem własnego dorobku oraz pisaniem sprawozdania za okres stażu.
Realizowane treści1. Awans w kontekście rozwoju zawodowego nauczycieli.
2. Procedury awansu nauczyciela mianowanego i interpretacja aktualnych przepisów prawa z tym związanych.
3. Powinności nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu.
4. Interpretacja wymagań kwalifikacyjnych dla nauczycieli dyplomowanych.
5. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.
6. Dokumentowanie i prezentowanie dorobku zawodowego przed komisją kwalifikacyjną.
Sposób realizacjiJednodniowe szkolenie prowadzone w formie wykładów i zajęć warsztatowych.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach, terminowe wniesienie opłaty za kurs.
UwagiKurs odbędzie się w siedzibie ŚCDN, ul. Marszałka Piłsudskiego 42. Po utworzeniu grupy uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową (na adres podany w zgłoszeniu) o terminie realizacji zajęć.

Cena38 zł
Liczba godzin stacjonarnych6
KierownikKatarzyna Malicka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikakatarzyna.malicka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli