Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 10


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKDP020
Nazwa formyOpiekun stażu nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego
Rodzaj formyKurs doskonalący
Obszar tematycznyRozwój zawodowy i osobisty nauczyciela: Awans zawodowy nauczycieli
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele, którzy pełnią lub będą pełnić funkcję opiekuna stażu.
Cel/cele formyPrzygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji opiekuna stażu.
Realizowane treści1. Awans w kontekście rozwoju zawodowego nauczycieli.
2. Procedury awansu nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – interpretacja aktualnych przepisów prawa z tym związanych.
3. Powinności nauczyciela stażysty i kontraktowego w okresie odbywania stażu.
4. Interpretacja wymagań egzaminacyjnych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
5. Zadania opiekuna stażu.
6. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego.
7. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
8. Dokumentowanie i prezentowanie dorobku zawodowego przed komisją egzaminacyjną.
Sposób realizacjiJednodniowe szkolenie prowadzone w formie wykładów i zajęć warsztatowych.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w szkoleniu, terminowe wniesienie opłaty za kurs.
UwagiKurs odbędzie się w siedzibie ŚCDN, ul. Marszałka Piłsudskiego 42. Po utworzeniu grupy uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową (na adres podany w zgłoszeniu) o terminie realizacji zajęć.

Cena38 zł
Liczba godzin stacjonarnych6
KierownikKatarzyna Malicka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 119
Email kierownikakatarzyna.malicka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli