Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 2


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS069
Nazwa formyEdukacja ekologiczna
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele edukacji przyrodniczej w przedszkolach, w klasach I-III oraz nauczyciele przyrody i biologii w szkołach podstawowych.
Cel/cele formyZwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej uczniów.
Realizowane treści1. Zagadnienia związane z edukacją ekologiczną.
2. Działania człowieka mające pozytywny wpływ na środowisko.
3. Działania człowieka mające negatywny wpływ na środowisko.
4. Świadomość ekologiczna.
5. Cele edukacji ekologicznej.
6. Działania na rzecz ochrony środowiska.
7. Wybrane doświadczenia i eksperymenty.
Sposób realizacjiTermin: 31.03.2021 r. (środa), w godz. 13.00–16.00, sala 28.

Miejsce: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w warsztatach.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikKatarzyna Bracik-Knap
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 124
Email kierownikakatarzyna.bracik@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli