Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyLO003
Nazwa formyMatematyczne Stacje Badawcze na lekcji matematyki
Rodzaj formyLekcje otwarte
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Cel/cele formyRozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie stosowania stacji dydaktycznych na lekcjach matematyki, jako jednej z aktywizujących metod nauczania – uczenia się.
Realizowane treści1. Metoda Stacji Badawczych jako otwarta forma nauczania.
2. Zasady stacji zadaniowych.
3. Przykład dobrej praktyki, udział w lekcji otwartej "..."
Sposób realizacjiNajdłużej pamiętamy to, co sami zrobiliśmy, czego sami doświadczyliśmy. Matematyczne Stacje Badawcze (MSB) to aktywizująca metoda pracy przyjazna uczniom, uwzględniająca ich możliwości intelektualne, potrzebę doświadczania i radość z odkrywania. Praca wykorzystująca metodę stacji badawczych nie ma nic wspólnego z siedzeniem w ławce i przyswajaniem wiedzy podawanej przez nauczyciela. Uczniowie pracują aktywnie, podejmują decyzje odnośnie wyboru stacji oraz rodzaju zadań do wykonania. Wykorzystanie tej metody na zajęciach pozwala nauczycielowi na aktywizację uczniów, zachęca do wspólnych poszukiwań, podejmowania wyzwań, pokonywania trudności, działania, generowania pomysłów i sprawdzania ich w praktyce, a nawet do popełniania błędów. Zajęcia prowadzone metodą stacji zwiększają atrakcyjność lekcji, ponieważ obfitują w ciekawe rozwiązania, wyzwalają w uczniach kreatywność i otwartość oraz motywują ich do nauki.
Zajęcia składają się z dwóch części: seminarium oraz lekcji otwartej.
Warunki ukończenia formyZapisanie się na formę w ISOS i udział w szkoleniu.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikJolanta Korba
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikajolanta.korba@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli