Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySIS003
Nazwa formySpotkanie informacyjne dotyczące zakresu współpracy nauczycieli matematyki z nauczycielem doradcą metodycznym matematyki - powiat konecki
Rodzaj formySpotkanie informacyjne
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatDyrektorzy i nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu koneckiego.
Cel/cele formyZapoznanie z formami współpracy nauczyciela doradcy metodycznego w zakresie wspomagania nauczycieli matematyki w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Realizowane treści1. Zakres zadań doradcy metodycznego.
2. Diagnoza potrzeb rozwojowych nauczycieli matematyki.
3. Prezentacja oferty form doskonalenia ŚCDN.
Sposób realizacjiSpotkanie prowadzone będzie z wykorzystaniem następujących metod:
- prezentacji przez doradcę metodycznego form współpracy z nauczycielami matematyki,
- dyskusji mającej na celu wymianę doświadczeń uczestników oraz prowadzącego.
Spotkanie odbędzie się w jednej ze szkół powiatu koneckiego po ustaleniu terminu.
Warunki ukończenia formyZapisanie się w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN, obecność oraz aktywny udział w spotkaniu.
UwagiData spotkania zostanie ustalona po utworzeniu się grupy szkoleniowej.
Liczba godzin stacjonarnych3
KierownikJolanta Korba
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikajolanta.korba@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli