Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyKBS004
Nazwa formyBlended learning na lekcjach matematyki z uczniami o różnym poziomie uzdolnień matematycznych
Rodzaj formyKurs blended learning
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele matematyki szkół podstawowych.
Cel/cele formyRozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowych technologii na zajęciach matematyki.
Realizowane treści1. Blended learning jako metoda skutecznego uczenia.
2. Nauczanie hybrydowe w klasie o zróżnicowanym poziomie wiedzy – zalety.
3. Zastosowanie połączenia tradycyjnych metod nauki z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera.
4. Narzędzia TIK stosowane w formie blended learningu.
Sposób realizacjiKurs będzie prowadzony w formie aktywnej z wykorzystaniem narzędzi TIK, może się odbyć stacjonarnie lub zdalnie.
Warunki ukończenia formyUdział w zajęciach i wykonanie zadania.
UwagiTerminy realizacji kursu zostaną ustalone po utworzeniu się grupy szkoleniowej.
Liczba godzin stacjonarnych8
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikJolanta Korba
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikajolanta.korba@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli