Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKE016
Nazwa formyTworzenie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich
Rodzaj formyKurs e-learningowy
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Edukacja europejska – wsparcie w zakresie tworzenia i realizacji projektów
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele zainteresowani tematyką tworzenia projektów edukacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich.
Cel/cele formyNabycie umiejętności z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu edukacyjnego współfinansowanego z funduszy europejskich.
Realizowane treści1. Analiza podstawowych dokumentów odnoszących się do zasad przygotowania projektów edukacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich.
2. Procedura składania wniosku o dofinansowanie.
3. Charakterystyka poszczególnych elementów wniosku o dofinansowanie.
4. Budżet projektu – zasady konstruowania, kwalifikowalność kosztów projektu.
5. Zasady dotyczące zatrudniania personelu w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich.
Sposób realizacjiKurs e-learningowy realizowany w wymiarze 10 godz. dydaktycznych – 4 godz. dydaktyczne w formie webinarium (dwa spotkania online) i 6 godz. pracy własnej uczestników na platformie e-learningowej. Informacja o terminie i organizacji webinarium zostanie przesłana drogą e-mailową na adresy mailowe zapisanych uczestników.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w szkoleniu.
Liczba godzin e-learningowych10
KierownikAnna Przeorska
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 141
Email kierownikaanna.przeorska@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli