Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySS003
Nazwa formyJak wykorzystać wyniki egzaminu ósmoklasisty w pracy szkoły?
Rodzaj formySeminarium
Obszar tematycznyKadra kierownicza: Zarządzanie oświatą
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatDyrektorzy szkół podstawowych.
Cel/cele formyZaplanowanie sposobu wykorzystania analiz wyników egzaminu ósmoklasisty w pracy szkoły.
Realizowane treści1. Źródła danych o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
2. Jak analizować wyniki egzaminu?
3. Jak opracować raport po egzaminie ósmoklasisty?
5. Jak wyjaśnić wyniki? - rozmowa z nauczycielami.
6. Co po analizie wyników?
Sposób realizacjiZajęcia prowadzone będą w siedzibie ŚCDN lub w sposób zdalny, w dzień powszedni, w godzinach 10.00–13.15. Informacja o terminie i sposobie szkolenia zostanie podana na stronie internetowej ŚCDN oraz przesłana uczestnikom drogą e-mailową.
Warunki ukończenia formyUdział w zajęciach.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAneta Bródka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 124
Email kierownikaaneta.brodka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli