Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: 12


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySS004
Nazwa formyPrace domowe w mojej szkole
Rodzaj formySeminarium
Obszar tematycznyKadra kierownicza: Zarządzanie oświatą
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatDyrektorzy szkół.
Cel/cele formyRefleksja nad znaczeniem prac domowych oraz ich wpływem na uczenie się uczniów.
Realizowane treści1. Prace domowe w mojej szkole:
- Ile? Jakie? Jak często?
- Czy i jak uczniowie radzą sobie z pracami domowymi?
- Jak prace domowe wpływają na uczenie się uczniów?
2. Jak wspólnie z nauczycielami zadbać, aby prace domowe pomagały uczniom w uczeniu się?
Sposób realizacjiZajęcia warsztatowe z dyrektorami/wicedyrektorami szkół.
Warunki ukończenia formyUdział w zajęciach.
UwagiZajęcia prowadzone będą w siedzibie ŚCDN w dzień powszedni, w godzinach 10.00–13.15. Informacja o terminie szkolenia zostanie podana na stronie internetowej ŚCDN oraz przesłana uczestnikom drogą e-mailową.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikAneta Bródka
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 124
Email kierownikaaneta.brodka@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli