Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS014
Nazwa formy"Nauczyciele Matematyki z Pasją" – sieć współpracy dla nauczycieli matematyki z powiatu jędrzejowskiego i włoszczowskiego
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele matematyki uczący w szkołach podstawowych w powiatach: jędrzejowskim i włoszczowskim.
Cel/cele formyDzielenie się wiedzą i umiejętnościami w zakresie nauczania matematyki.
Realizowane treści1. Propozycje metodyczne do realizacji podstawy programowej z matematyki.
2. Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty - zasoby.
3. Przykłady wykorzystania filmów dydaktycznych na zajęciach z matematyki.
4. Wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci.
Sposób realizacjiWramach sieci współpracy zostaną zorganizowane zajęcia stacjonarne i e-learningowe na platformie e-learningowej Moodle.
Warunki ukończenia formyUdział w spotkaniach sieci współpracy.
Liczba godzin stacjonarnych4
Liczba godzin e-learningowych6
KierownikAnna Beza
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaanna.beza@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli