Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS015
Nazwa formySieć współpracy nauczycieli fizyki z powiatu jędrzejowskiego i włoszczowskiego
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele fizyki pracujący w szkołach podstawowych.
Cel/cele formyWzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela fizyki poprzez dzielenie się wiedzą i umiejętnościami.
Realizowane treści1. Propozycje metodyczne do realizacji podstawy programowej z fizyki dla
szkoły podstawowej.
2. Przykłady wykorzystania filmów dydaktycznych na zajęciach fizyki.
3. Wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci.
Sposób realizacjiW ramach sieci zostaną zorganizowane:
– warsztaty stacjonarne,
– zajęcia na platformie e-learningowej.
Warunki ukończenia formyUdział w spotkaniach sieci współpracy.
UwagiTerminy spotkań zostaną ustalone po utworzeniu się grupy zainteresowanych nauczycieli.
Liczba godzin stacjonarnych4
Liczba godzin e-learningowych6
KierownikAnna Beza
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikaanna.beza@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli