Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySWS017
Nazwa formyMatematyczna Akademia Kreatywności
Rodzaj formySieć współpracy i samokształcenia
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele matematyki województwa świętokrzyskiego II etapu edukacyjnego.
Cel/cele formyRozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie efektywnego nauczania matematyki.
Realizowane treści1. Sieć samokształcenia i wymiany doświadczeń nauczycieli matematyki.
2. Tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkoły.
3. Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników.
4. Wypracowanie nowoczesnych metod i form pracy z uczniem.
5. Promowanie działań podnoszących efektywność nauczania matematyki.
Sposób realizacjiNauczyciele Matematycznej Akademii Kreatywności MAK uczestniczą w:
1. Zajęciach stacjonarnych (4 spotkania po 4 godziny dydaktyczne);
2. Zajęciach w formie zdalnej (4 spotkania po 2 godziny dydaktyczne);
3. Lekcjach otwartych, dyskusjach prowadzonych na forum.
Warunki ukończenia formyObecność, aktywny udział w zajęciach oraz wykonanie zadań.
Liczba godzin stacjonarnych16
Liczba godzin e-learningowych8
KierownikJolanta Korba
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikajolanta.korba@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli