Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKS003
Nazwa formyKonferencja Duchowo-Metodyczna – rekolekcje
Rodzaj formyKonferencja
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Religia i etyka
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele religii.
Cel/cele formyPogłębienie formacji duchowej, doskonalenie kompetencji merytorycznych w nauczaniu religii.
Realizowane treści1. Eucharystia – uczestnictwo i celebracja.
2. Katechetyczne aspekty realizacji programu duszpasterskiego „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” w roku szkolnym 2020/2021.
3. Problemy i wyzwania służby liturgicznej.
4. Pogłębienie życia duchowego wyzwaniem każdego katechety.
5. Katecheza przygotowaniem do świadomego i pełnego udziału w Eucharystii.
6. Współpraca środowisk odpowiedzialnych za wychowanie religijne uczniów.
Sposób realizacjiEucharystia i inne nabożeństwa liturgiczne, konferencje rekolekcyjne, medytacje, spowiedź, konferencja metodyczna i panel dyskusyjny.
Warunki ukończenia formyAktywny udział w zajęciach.
UwagiKonferencja organizowana we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Kielcach.
Liczba godzin stacjonarnych15
KierownikWaldemar Wiśniowski
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikawaldemar.wisniowski@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli