Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyOLS001
Nazwa formyObserwacje lekcji religii
Rodzaj formyObserwacje lekcji
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Religia i etyka
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele religii.
Cel/cele formyWsparcie merytoryczne katechetów w zakresie realizacji „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” oraz metodyki nauczania religii.
Realizowane treściOcena merytoryczna nauczyciela religii obejmuje stopień osiągnięcia celów wychowawczo-dydaktycznych, realizację „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, umiejętności metodyczne, aktywizację uczniów oraz ocenianie.
Sposób realizacjiOcena merytoryczna katechety dokonywana jest na podstawie analizy scenariusza zajęć, obserwacji lekcji religii, omówienia zajęć oraz rozmowy z dyrekcją szkoły.
Warunki ukończenia formy1. Opracowanie konspektu.
2. Prowadzenie zajęć.
3. Udział w omówieniu zajęć.
Liczba godzin stacjonarnych2
KierownikWaldemar Wiśniowski
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikawaldemar.wisniowski@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli