Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyKS004
Nazwa formyInauguracja roku katechetycznego 2020/2021
Rodzaj formyKonferencja
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Religia i etyka
Poziom edukacyjny Przedszkole, Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele religii.
Cel/cele formyPrzygotowanie nauczycieli religii do realizacji zadań katechetycznych w roku szkolnym 2020/2021.
Realizowane treści1. Eucharystia w kieleckiej Katedrze pod przewodnictwem miejscowego Biskupa.
2. Wykład inauguracyjny w auli Wyższego Seminarium Duchownego.
3. Zapoznanie nauczycieli religii z organizacją lekcji religii w roku szkolnym 2020/2021.
4. Przekazanie informacji o organizowanych konkursach i olimpiadach oraz aktualnej ofercie kursów doskonalących, warsztatów i innych szkoleń dla nauczycieli religii.
Sposób realizacjiLiturgia, wykład, panel dyskusyjny.
Warunki ukończenia formyUdział w konferencji.
UwagiKonferencja organizowana we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Kielcach.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikWaldemar Wiśniowski
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 113
Email kierownikawaldemar.wisniowski@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli