Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyWEB033
Nazwa formyProjekt matematyczny z wykorzystaniem edukacyjnych zasobów internetowych
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele matematyki wszystkich etapów edukacyjnych.
Cel/cele formyRozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii w projekcie matematycznym.
Realizowane treści1. Projekty matematyczne i sposób ich realizacji.
2. Narzędzia TIK-u i ich zastosowanie w projektach matematycznych.
3. Wizualizacja zagadnień omawianych w projekcie.
Sposób realizacjiWebinarium zostanie poprowadzone na platformie TEAMS. Informacja o sposobie dołączenia do szkolenia zostanie przekazana drogą mailową dzień przed terminem zajęć do osób zapisanych na webinarium.

Warunki ukończenia formyUczestnictwo w webinarium.
UwagiData webinarium zostanie ustalona po utworzeniu się grupy szkoleniowej.
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikJolanta Korba
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikajolanta.korba@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli