Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formySIS006
Nazwa formySpotkanie informacyjne dotyczące zakresu współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z nauczycielem doradcą metodycznym
Rodzaj formySpotkanie informacyjne
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej powiatu skarżyskiego i starachowickiego.
Cel/cele formyZapoznanie z formami współpracy nauczyciela doradcy metodycznego w zakresie wspomagania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Realizowane treści1. Zakres zadań doradcy metodycznego w roku szkolnym 2020/2021.
2. Diagnoza potrzeb rozwojowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
3. Prezentacja oferty form doskonalenia ŚCDN.
Sposób realizacjiSpotkanie odbędzie się 21 września 2020 r. w CKZ w Starachowicach, ul. Inż. Władysława Rogowskiego 14. Spotkanie prowadzone będzie z wykorzystaniem następujących metod:
– prezentacji przez doradcę metodycznego form współpracy z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej,
– dyskusji mającej na celu wymianę doświadczeń uczestników oraz prowadzącego.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w spotkaniu.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikRenata Pela
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikarenata.pela@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli