Powrót do wyników

Brak wolnych miejsc na wybrane szkolenie.

Kod formyLO005
Nazwa formyCykl lekcji otwartych- TIK dla najmłodszych.
Rodzaj formyLekcje otwarte
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Cel/cele formyRozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji cyfrowych u uczniów klas młodszych.
Realizowane treści1. Wybrane ćwiczenia interaktywne rozwijające podstawowe umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia.
2. Wybrane narzędzia TIK wspomagające realizację założeń podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej.
Sposób realizacjiLekcje otwarte będą odbywały się cały rok. Podczas zajęć będą rozwijane następujące umiejętności: wykorzystanie ćwiczeń interaktywnych oraz narzędzi TIK w procesie edukacyjnym, czytanie ze zrozumieniem, kształcenie myślenia matematycznego.
Warunki ukończenia formyUdział w zajęciach.
UwagiZajęcia będą odbywały się od IX-VI 2021 r. Po zapisaniu się grupy zainteresowanych nauczycieli zostanie ustalony termin lekcji. Zajęcia otwarte są prowadzone z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
Liczba godzin stacjonarnych2
KierownikRenata Pela
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikarenata.pela@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli