Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWEB034
Nazwa formyMetodyka zdalnego nauczania fizyki
Rodzaj formyWebinarium
Obszar tematycznyRozwój zawodowy i osobisty nauczyciela: Innowacje pedagogiczne
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele fizyki wszystkich etapów edukacyjnych.
Cel/cele formyPodniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli fizyki.
Realizowane treści1. Różne formy pracy zdalnej z uczniem w obszarze fizyki.
2. Narzędzia wykorzystywane w edukacji zdalnej.
3. E-zasoby do wykorzystania na lekcjach online z zakresu fizyki.
Sposób realizacjiZajecia online odbędą się w wymiarze 4 godzin dydaktycznych.
Informacja o dołączeniu do spotkania zostanie wysłana drogą mailową do wszystkich osób zapisanych na webinarium.
Warunki ukończenia formyUdział w zajęciach.
UwagiTermin webinarium zostanie ustalony po utworzeniu się grupy szkoleniowej.
Liczba godzin e-learningowych4
KierownikBeata Prędota
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikabeata.predota@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli