Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS021
Nazwa formyWykorzystanie e-zasobów w nauczaniu fizyki w szkole podstawowej
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyRozwój zawodowy i osobisty nauczyciela: Innowacje pedagogiczne
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa
AdresatNauczyciele fizyki w szkole podstawowej.
Cel/cele formyWykorzystanie e-zasobów w kształtowaniu kompetencji kluczowych.
Realizowane treściMetody i formy pracy z wykorzystaniem e-zasobów na lekcjach fizyki na etapie szkoły podstawowej.
Sposób realizacjiZajęcia warsztatowe poświęcone tworzeniu scenariuszy lekcji z uwzględnieniem e-zasobów.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w zajęciach.
UwagiTermin warsztatów zostanie ustalony po utworzeniu się grupy szkoleniowej.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikBeata Prędota
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikabeata.predota@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli