Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS022
Nazwa formyEksperyment i doświadczenie na lekcjach fizyki
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyOferta metodyczna: Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele fizyki wszystkich etapów edukacyjnych.
Cel/cele formyDoskonalenie praktycznych umiejętności wykonywania eksperymentów i doświadczeń z fizyki.
Realizowane treściZajęcia laboratoryjne w zakresie przeprowadzania eksperymentów i doświadczeń fizycznych.
Sposób realizacjiWarsztaty odbędą się w laboratorium Instytutu Fizyki UJK w Kielcach.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w zajęciach.
UwagiTermin warsztatów zostanie ustalony po utworzeniu się grupy szkoleniowej.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikBeata Prędota
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikabeata.predota@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli