Powrót do wyników

Liczba wolnych miejsc: nieograniczona


Zaloguj się - aby zapisać się na kurs
Kod formyWS023
Nazwa formyWszystko jest energią
Rodzaj formyWarsztat
Obszar tematycznyRozwój zawodowy i osobisty nauczyciela: Innowacje pedagogiczne
Poziom edukacyjny Szkoła podstawowa, Szkoła ponadpodstawowa
AdresatNauczyciele fizyki wszystkich etapów edukacyjnych.
Cel/cele formyPromowanie innowacyjnych metod edukacji poprzez doświadczenie i eksperyment oraz rozwijanie naukowych zainteresowań.
Realizowane treściWykorzystanie nowych interaktywnych metod w nauce przedmiotów przyrodniczych.
Różne formy energii mechanicznej, elektrycznej, magnetycznej, cieplnej i chemicznej oraz ich przemiany.
Przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów oraz analiza ich wyników.
Sposób realizacjiWizyta w Centrum Energetycznym w Kielcach, obejmująca zwiedzanie wystawy "Energia" w interaktywnej przestrzeni ,,Energetycznego Centrum Nauki" i zajęcia warsztatowe w laboratorium "Generator Mocy". Zwiedzanie Energetycznego Ogrodu Doświadczeń na świeżym powietrzu.
Warunki ukończenia formyUczestnictwo w zajęciach.
Liczba godzin stacjonarnych4
KierownikBeata Prędota
Telefon kierownika 41 362 45 48 wew. 133
Email kierownikabeata.predota@scdn.pl

Powrót do wyników


Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli